پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • منوی هفتم
 • منوی هشتم
img_yw_news
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

آقایان دانشگاه علوم پزشکی ایران به مقام سوم مسابقات دارت کارکنان دولت استان تهران دست یافتند

تیم اعزامی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه به مسابقات دارت کارکنان دولت استان تهران در بخش آقایان، مقام سوم مسابقات را کسب کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

تیم والیبال آقایان مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر، مقام اول مسابقات گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی(جام فجر 97) را کسب کرد.

تیم والیبال آقایان مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر، مقام اول مسابقات گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی(جام فجر 97) را کسب کرد. تیم والیبال بیمارستان فیروزآبادی به مقام دوم و مرکز آموزشی و درمانی هاشمی نژاد به مقام سوم دست یافتند.   ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

تیم والیبال بانوان دانشکده پزشکی الف، مقام اول مسابقات گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی(جام فجر 97) را کسب کرد.

تیم والیبال بانوان دانشکده پزشکی الف، مقام اول مسابقات گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی(جام فجر 97) را کسب کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

آقایان دانشگاه علوم پزشکی ایران به مقام دوم مسابقات طناب کشی کارکنان دولت استان تهران دست یافتند.

تیم اعزامی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه به مسابقات طناب کشی کارکنان دولت استان تهران در بخش آقایان، مقام دوم مسابقات را کسب کرد.  ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

بانوان دانشگاه علوم پزشکی ایران به مقام سوم مسابقات دارت کارکنان دولت استان تهران دست یافتند

تیم اعزامی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه به مسابقات دارت کارکنان دولت استان تهران در بخش بانوان، مقام سوم مسابقات را کسب کرد. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه